Home / Tổng hợp / Bộ mã đề thi + Tài liệu ôn thi THPTQG bao gồm mấy chục mã đề thi TOÁN, LÝ, HÓA năm học 2017 – 2018
Get link vip Fshare, 4share, Tên Lửa, tailieu.vn

  Bộ mã đề thi + Tài liệu ôn thi THPTQG bao gồm mấy chục mã đề thi TOÁN, LÝ, HÓA năm học 2017 – 2018

  Bộ đề thi trung học phổ thông Quốc Gia 2018 và tài liệu ôn thi bao gồm mấy chục bộ đề thi cùng tài liệu ôn từ cơ bản đến nâng cao các môn TOÁN, LÝ, HÓA các em download về nhé

   

  Tài liệu ôn thi và bộ đề thi THPT HK1 năm học 2017 - 2018
  Tài liệu ôn thi và bộ đề thi THPT HK1 năm học 2017 – 2018

   

  SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
  TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
  ĐỀ CHÍNH THỨC

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018

  Môn: Hóa lớp 12     ———     Mã đề: 132
  Thời gian làm bài: 45 phút
  Câu 1: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây chỉ được điều chế bằng phương pháo điện phân nóng chảy?
  A. Fe.
  B.Cu.
  C. Mg.
  D. Ag.

   

  Câu 2: Chất X có công thức cấu tạo CH 2 =CH-COOCH 3 . Tên gọi của X là

  A. propyl fomat
  B. etyl axetat
  C. metyl axetat
  D. metyl acrylat

   

  Câu 3: Số đồng phân cấu tạo của amin C 2 H 7 N là

  A. 1
  B. 2
  C. 3
  D. 4
  Câu 4: Dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc?
  A. Glyxin
  B. Glucozơ
  C. Metyl axetat
  D. Saccarozơ

   

  Câu 5: Kim loại dẫn điện tốt nhất là

  A. Al
  B. Fe
  C. Ag
  D. Cu

   

  Câu 6: Công thức nào sau đây là công thức của chất béo?

  A. (C 17 H 35 COO) 3 C 3 H 5
  B. C 15 H 31 COOCH 3
  C. (C 17 H 33 COO) 2 C 2 H 4
  D. CH 3 COOCH 2 C 6 H 5

   

  Câu 7: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH afddur, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là

  A. 1,36
  B. 1,22
  C. 1,46
  D. 1,64

  Câu 8: Cho 23,2 gam hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch HCl dư, thấy thoát ra 6,72 lít khí ở đktc, lọc lấy phần dung dịch rồi đem cô cạn được m gam muối khan. Giá trị của m là

  A. 32,5
  B. 6,4
  C. 38,1
  D. 44,5

   

  Câu 9: Cho 3,75 gam amino axit X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 4,85 gam muối. Công thức của X là

  A. H 2 N-CH 2 -CH 2 -COOH
  B. H 2 N-CH(CH 3 )-COOH
  C. H 2 N-CH 2 -COOH
  D. H 2 N-CH 2 -CH 2 -CH 2 -COOH

  Câu 10: Cho a mol sắt tác dụng với a mol khí clo, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào nước, thu được dung dịch Y. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dung dịch Y không tác dụng với chất nào sau đây?

  A. AgNO 3
  B. NaOH
  C. Cu
  D. Cl 2

   

  Câu 11: Este X có công thức phân tử là C 2 H 4 O 2 . ĐUn nóng 18,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là

  A. 30,0
  B. 16,4B. 16,4
  C. 24,6
  D. 20,4

   

  Câu 12: Phát biểu nào sau đây là đúng?

  A. Glucozơ làm mất màu dung dịch brom

  B. Tinh bột bị thủy phân trong dung dịch kiềm đung nóng

  C. Trong môi trường axit fructozơ chuyển thành glucozơ

  D. Saccarozơ có phản ứng tráng bạc

   

  Câu 13: Cho các chất sau: Fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Val. Số chất phản ứng với Cu(OH) 2 trong môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là
  A. 4
  B. 2
  C. 1
  D. 3
  Download mã đề và tài liệu ôn thi THPTQG 2018

  Hướng dẫn download:

  Bạn bấm vào ô kiểm Tôi không phải người máy sau đó bấm vào nút Click here to continue đợi 7 giây Bấm vào nút Get Link. Xong

  Nếu các bạn chưa biết cách tải tài liệu vui lòng xem qua bài viết này

  Mọi vấn đề thắc mắc các bạn để lại comment dưới bài viết nhé

  0/5 (0 Reviews)