Home / Tag Archives: cd-rom Hồ Chí Minh toàn tập

Tag Archives: cd-rom Hồ Chí Minh toàn tập

CD-ROM Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ ba

CD-ROM Hồ Chí Minh Toàn tập (Xuất bản lần thứ ba) là cuốn sách điện tử đa phương tiện, cung cấp các tư liệu có giá trị cho độc giả trong việc nghiên cứu, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; thiết thực …

Read More »