Home / Wordpress / Hướng dẫn

Hướng dẫn

Cách tắt trình soạn thảo Gutenberg cho WordPress

Wordpress 5.0 với trình soạn thảo bài viêt Gutenberg

Trước khi bản cập nhật WordPress lên phiên bản 5.0.1 trình soạn thảo Gutenberg đã được giới thiệu đến người dùng WordPress. Trong phiên bản mới nhất 5.0.1 WordPress trình soạn thảo Gutenberg đã chính thức được thay thế cho trình soạn thảo cổ điển từ phiên bản 4.9.8 trở về trước. …

Read More »