Home / Tag Archives: upgrade php 5.6 to 7 centos

Tag Archives: upgrade php 5.6 to 7 centos

PhpMyAdmin là gì? Cách nâng cấp phiên bản PhpMyAdmin lên PHP 7

upgrade php 5.6 to 7 centos 7

PhpMyAdmin là một công cụ phần mềm miễn phí được viết bằng ngôn ngữ PHP , mục đích nhằm xử lý việc quản trị MySQL trên Web. phpMyAdmin hỗ trợ hàng loạt các hoạt động trên MySQL và MariaDB database cho người dùng. Các hoạt động được sử dụng thường xuyên như (quản lý cơ …

Read More »