Home / Tag Archives: xenforo 1.5.7

Tag Archives: xenforo 1.5.7

Download Xenforo 1.5.7 release nulled chuẩn

xenforo-1.5.7-release-nulled

Thông tin chính thức từ Xenforo đã cập nhật bản Xenforo 1.5.7 vào ngày mùng 5/4/2016. Bản cập nhật này vá một số lỗi từ bản nâng cấp Xenforo 1.5.6 trước đó. Today, we are pleased to release XenForo 1.5.7. This release fixes a number of bugs and issues that …

Read More »