Home / Tổng hợp / Tài liệu ôn thi môn toán THPTQG năm 2017 – 2018
Get link vip Fshare, 4share, Tên Lửa, tailieu.vn

Tài liệu ôn thi môn toán THPTQG năm 2017 – 2018

Share la chuẩn gửi đến các bạn đang ôn thi bộ đề thi Toán THPTQG 2018 trường THPT Nguyễn Trãi Đà Nẵng và bộ đề của SGD&DT Tuyên Quang Link download cung cấp phía dưới nhé các bạn

Đề thi THPTQG môn toán lãi suất
Đề thi THPTQG môn toán lãi suất
Đề toán SGD&DT tỉnh Tuyên QUang
Đề toán SGD&DT tỉnh Tuyên QUang

Câu 1: Bác Hiếu đầu tư 99 triệu đồng vào một công ty theo thể thức lãi kép với lãi suất 8,25% một năm. Hỏi sau 5 năm mới rút tiền lãi thì bác Hiếu thu được bao nhiêu tiền lãi ? (giả sử rằng
lãi suất hàng năm không đổi)

A. 48,155 triệu đồng
B. 147,155 triệu đồng
C. 58,004 triệu đồng
D. 8,7 triệu đồng

Câu 2: Bác Hùng gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng theo thể thức lãi kép theo kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 5,28% một quý. Hỏi sau 8 năm bác Hùng thu được bao nhiêu tiền (cả vốn lẫn
lãi)? (Giả sử rằng lãi suất hàng quý không đổi)

A. 318,355 triệu đồng
B. 518,881 triệu đồng
C. 259,44 triệu đồng
D. 9,8 triệu đồng

Câu 3: Một người gửi 25 triệu đồng vào một ngân hàng theo thể thức lãi kép theo kỳ hạn 6 tháng với lãi suaats4,25% mỗi kỳ. Hỏi sau 4 năm người đó thu được bao nhiêu tiền (cả vốn lẫn
lãi)? (giả sử rằng lãi suất hàng quý không đổi)
A. 17,439 triệu đồng
B. 34,878 triệu đồng
C. 69,756 triệu đồng
D. 3,12 triệu đồng

Câu 4: Bác Bình đầu tư 15 triệu đồng vào một công ty theo thể thức lãi kép với lãi suất 10,99% một năm. Hỏi sau 3 năm rút tiền lãi thì bác Bình thu được bao nhiêu tiền lãi (giả sử rằng lãi suất
hàng năm không đổi)

A. 4,155 triệu đồng
B. 3,789 triệu đồng
C. 5,509 triệu đồng
D. 3,12 triệu đồng

Câu 5: Bác An đầu tư 67 triệu đồng vào một công ty theo thể thức lãi kép với lãi suất 5,99% mỗi quý. Hỏi sau 2 năm rút tiền lãi thì bác An thu được bao nhiêu tiền lãi? (giả sử rằng lãi suất hàng
quý không đổi)

A. 39,707 triệu đồng
B. 24,699 triệu đồng
C. 58,004 triệu đồng
D. 9,2 triệu đồng

Câu 6: Một người đầu tư vào 25 tờ trái phiếu mỗi tờ có mệnh giá là 2 triệu đồng với lãi suất Hỏi lãi suất r của tờ trái phiếu đó là bao nhiêu phần trăm một năm.

A. 7%
B. 8%
C. 9%
D. 10

Link download tài liệu môn toán THPT QUốc Gia năm học 2017 – 2018 của sở giáo dục và đào tạo Tuyên Quang tại đây

Link download tài liêu môn toán THPT Quốc Gia 2017 – 2018 trường THPT Đã Nẵng  tại đây

0/5 (0 Reviews)