Home / Thủ Thuật / Tổng hợp các hàm tùy chỉnh trang đăng nhập admin wordpress
Get link vip Fshare, 4share, Tên Lửa, tailieu.vn

Tổng hợp các hàm tùy chỉnh trang đăng nhập admin wordpress

Để tùy chỉnh trang đăng nhập admin WordPress có nhiều Plugin và rất rất nhiều bài viết hướng dẫn cách tùy chỉnh cho trang đăng nhập admin WordPress

Trong bài viết này mình sẽ tổng hợp và đưa ra các thủ thuật như thay đổi logo, thay đổi đường dẫn URL của trang đăng nhập admin, thay đổi background trang admin.

Hướng dẫn cách ẩn menu bar header nằm ở trên cùng bên trái trong trang quản trị WordPress, thay đổi liên kết Footer của trang quản trị WordPress.

Hiện nay hiện tượng lợi dụng trình chia sẻ dữ liệu RSS Feed có sẵn trong WordPress rất phổ biến đây là điểm lợi nhưng cũng bất lợi vì việc ăn cắp nội dung hay đạo văn diễn ra hằng ngày, nếu bạn muốn hay tham khảo bài viết Loại bỏ rss feed trong wordpress

Thay đổi background và logo cho trang đăng nhập WordPress

Logo và nền background sau khi thay đổi
Logo và nền background sau khi thay đổi

– Bước 1 : Hãy tạo một file CSS có tên dangnhap.css và copy paste nội dung dưới vào file css vừa tạo sau đó upload lên thư mục gốc của theme các bạn đang dùng, nó nằm ngang hàng với tệp tin style.css nhé bạn, thông thường đường dẫn sẽ là /wp-content/themes/theme_cuaban/dangnhap.css

Nội dung trong file dangnhap.css

#login h1 a {
background: url(domain.com/logo.png) no-repeat !important;width:340px;
}
body{background:url(domain.com/background.png);}

– Bước 2: mở file Functions.php nằm ở thư mục gốc của theme bạn đang dùng thêm code sau vào


// Thay doi logo admin wordpress

function login_css()

{

wp_enqueue_style( 'login_css', get_template_directory_uri() . '/dangnhap.css' ); // duong dan den file css moi

}

add_action('login_head', 'login_css');

– Lưu ý: hãy thay đổi đường dẫn trong code trên cho phù hợp với đường dẫn hiện tại của bạn

Hướng dẫn thay đổi đường dẫn cho logo đăng nhập Admin WordPress

– Để thay đổi url của logo cho trang đăng nhập WordPress khá đơn giản mà không phải bạn nào cũng biết. hãy thêm dòng Functions sau đây vào file Functions.php và lưu nó lại để tận hưởng kết quả nhé.

// Thay doi duong dan logo admin
function wpc_url_login(){
return "http://sharetips.vip"; // duong dan vao website cua ban
}
add_filter('login_headerurl', 'wpc_url_login');

Hướng dẫn xóa menu header bar nằm bên trên góc trái sau khi đăng nhập bảng quản trị WordPress

Trước khi thay đổi nó sẽ như thế này đây

tuy-chinh-trang-dang-nhap-admin-wordpress-02

Kết quả sau khi loại bỏ menu header bar góc trên bên trái

tuy-chinh-trang-dang-nhap-admin-wordpress-03

Dán code sau vào file functions.php và lưu nó lại


//xoa wp admin bar logo help
add_action( 'admin_bar_menu', 'remove_wp_logo', 999 );

function remove_wp_logo( $wp_admin_bar ) {
$wp_admin_bar->remove_node( 'wp-logo' );
}

Hướng dẫn loại bỏ tab Screen Options WordPress

– Rất là đơn giản, hãy thêm đoạn code sau vào Functions.php lưu nó lại để trải nghiệm kết quả


//Hide Screen Options tab

function hide_screen_options_tab()

{ return false; }

add_filter('screen_options_show_screen', 'hide_screen_options_tab');

Thay đổi Footer Text bên dưới chân trang bảng quản trị

Hãy thêm dòng code sau vào file Functions.php

//xoa footer text admin
function remove_footer_admin () {
echo "Text cần thay đổi";
}
add_filter('admin_footer_text', 'remove_footer_admin');

Chúc các bạn vui vẻ với hướng dẫn nhỏ trong bài viết này. Nếu các bạn chia sẻ đi đâu vui lòng ghi rõ link nguồn.

Thân ái !

0/5 (0 Reviews)